Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1

Editorial

Roos van der Mast

Een nieuw begin..., 1 - 2

New research

E. van Daalen, J.K. Buitelaar

Prescription of psychotropic drugs by Dutch child and adolescent psychiatrists to children and adolescents with psychiatric disorders, 3 - 13

New research

J.R.L.M. Wolf, F.C.M. van Hoof, P.H.M. van der Ham, S.-E. Roovers, J. van Weeghel

Social boarding houses: The habitants, 15 - 23

Review article

R. van der Zwaard, M.A. Polak

Pseudohallucinations , 25 - 35

Review article

A. Aleman, E.H.F. de Haan

Clozapine and cognitive function, 37 - 43

Short report

D.G.L. van Dijk, F.A.M. Kortmann, M. Kooyman, J. Bot

The Harvard Trauma Questionnaire , 45 - 49

Short report

Paul Hodiamont

Is schizophrenia a disease of civilization?, 51 - 54

Short report

M.W. Hengeveld

arts-assistentenprijs 1997-1998: j.m. van beveren (en e.j. colon) over: Kunstmatige neurale netwerken in de psychiatrie - Theoretische concepten - Een literatuuronderzoek naar neuropsychiatrische toepassingen, 55 - 56

Letter to the editor

J.F.M. de Jonghe

reactie op 'De prevalentie van dementie boven de 100 jaar', 57 - 58

Letter to the editor

P.M.A.J. Dingemans

reactie op 'Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen in de Nederlandse bevolking...' betreffende de gevoeligheid van de cidi voor psychotische stoornissen, 58 - 61

Letter to the editor

L. Crevits, P. Santens, J. de Reuck

reactie op 'Diagnostiek van de ziekte van Huntington bij een onduidelijke familieanamnese', 61 - 62