Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 6, 387 - 387

Cover j a jenner

General Psychiatry

Hallucination-focused integrative therapy. A specific treatment that hits auditory verbal hallucinations

Jack A. Jenner

Routledge, New York 2017 186 pagina’s, isbn 978-11-389-3231-9, $ 39,55

In de huidige tijd ligt de gezondheidszorg onder een vergrootglas. Er is een marktgestuurd zorgsysteem waarin een zorginstantie aan de hand van een diagnose een zorgaanbod heeft. De behoefte van de professional is juist een geïntegreerde, op-maat-gemaakte en compassievolle benaderingswijze. In dit boek beschrijft Jenner een behandelinterventie bij mensen met auditieve

verbale hallucinaties, die deze behoefte van de professional en patiënt kan vervullen binnen de context van de individuele patiënt met zijn of haar familie.

In deel 1 beschrijft Jenner hoe auditieve verbale hallucinaties gedefinieerd kunnen worden. Verder geeft hij een korte beschrijving van hallucinaties binnen de historische context.

In deel 2 wordt expliciet beschreven hoe hallucination-focused integrative therapy (hit) zich onderscheidt van andere psychosociale interventies. Er volgt een uitgebreide beschrijving van de bij hit geïntegreerde interventies, namelijk het tweerealiteitenprincipe (dit erkent zowel de realiteit van de stemmenhoorder als die van de niet-hoorders), motiverende strategieën (diverse strategieën passeren de revue), medicatie, cognitieve gedragstherapie (cgt), systeemtherapie, psycho-educatie, coping­strategie en rehabilitatie.

De inhoud van de interventies wordt op heldere wijze verduidelijkt in casusbeschrijvingen, wat bijdraagt aan het overbruggen van theorie naar praktijk. De effectiviteit van hit ten opzichte van gebruikelijke behandeling wordt ook beschreven aan de hand van uitkomsten van enkele wetenschappelijke onderzoeken.

In deel 3 vinden we een uitwerking, aan de hand van casuïstiek, van hit bij mensen met suïcidale ideaties in specifieke doelgroepen (o.a. kinderen, mensen met een intellectuele beperking), zodat de lezer praktisch materiaal krijgt aangeboden voor in de dagelijkse praktijk.

In deel 4 en 5 komen kort andere psychosociale interventies en hun effectiviteit aan de orde, wat voor de boodschap van het boek geen toegevoegde waarde heeft.

In de appendix ten slotte staan de gebruikte meetinstrumenten; handig!

Uit de beschrijving van de behandelmethode spreekt een groot enthousiasme van de schrijver, die kundig en ervaren is. Denkt u na het lezen van dit boek: ‘Ik zou dit graag willen gaan toepassen, maar hoe kan ik dit doen?’ Geen zorgen; de schrijver biedt de mogelijkheid van supervisie.

Resumerend: dit is een goed leesbare, uitgebreide beschrijving van een geïntegreerde, innovatieve en op maat gemaakte behandeling. Juist in deze tijd, waarin het zoeken naar verbinding tussen cliënt en zijn of haar omgeving een essentieel doel is, is er behoefte aan de behandeling die de therapeutische relatie als vertrekpunt kiest om te komen tot een contextuele benaderingswijze van behandelen in de omgeving van de patiënt mét zijn of haar familie. Ik beveel dit boek dan ook van harte aan.

W. van der Spek, psychiater, Breda