Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 4, 335 - 335

2015 195 cover ketter

General Psychiatry

Advances in treatment of bipolar disorders

Terence A. Ketter (red.)

American Psychiatric Publishing, Washington 2015 328 pagina’s,isbn 978-1-58562-417-1, $ 68,-

Dit boek is een beknopte, makkelijk leesbare gids, waarin een evidence-based update wordt gegeven van de huidige behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. Het geeft een mooi overzicht van de behandeling van de manie, de depressie en de onderhoudsbehandeling. Daarnaast bevat het hoofdstukken betreffende speciale doelgroepen (kinderen, vrouwen en ouderen) en een hoofdstuk over stemmingsstabilisatoren en tweede generatie antipsychotica.

Dit boek is een update van het Handbook of diagnosis and treatment of bipolar disorder van de apa (2010) en bespreekt ontwikkelingen in de behandeling van de bipolaire stoornis, waarbij vooral de farmacologische behandeling uitstekend wordt beschreven. Het is geschreven voor clinici, met praktische informatie over bijwerkingen, interacties en relevante informatie over bijvoorbeeld number needed tot treat (nnt) en number needed to harm (nnh) voor elk medicament voor elke specifieke indicatie. Hierdoor zou je een betere afweging kunnen maken wat betreft effectiviteit en veiligheid van een medicament. Farmacokinetiek en farmacodynamiek worden kort aangestipt. Niet-farmacologische behandelingen worden wel genoemd, zoals deep brain stimulation of nieuwe psychotherapievormen, maar niet zo uitgebreid als de farmacotherapie.

Het boek leest makkelijk en overzichtelijke tabellen en figuren vullen de tekst goed aan, waardoor het erg praktisch is. De hoofdstukken over kinderen, vrouwen en ouderen geven een overzicht van de huidige stand van zaken met name op farmacotherapiegebied. Een hoofdstuk met (meer informatie) over psychologische interventies en een hoofdstuk over zelfmanagement zouden het boek nog interessanter hebben gemaakt.

Een nadeel van het boek zou kunnen zijn dat de auteurs allen werken bij de Standford University, waardoor het Amerikaans georiënteerd is en op de fda gefocust. Desalniettemin is het uiterst praktisch en klinisch goed bruikbaar voor degenen die geïnteresseerd zijn in de farmacotherapeutische behandeling van de bipolaire stoornis. Een boek dat je in je bureaula legt om geregeld te kunnen pakken: een handig en pragmatisch overzicht.

A.W.M.M. Stevens