Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 2, 74 - 75

Editorial

Movement disorders in psychiatry

P.N. van Harten, M. Morrens, D. Rhebergen, P. Sienaert, D.M. Dhossche