Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 56 (2014) 12, 831 - 831

2013 330 cover nut

Addiction and Eating disorders

Addiction

David Nutt, Liam J. Nestor

Oxford University Press, Oxford 2013 90 pagina’s, isbn 978-01-996-8570-7, £19,99

In de reeks Oxford Psychiatry Library verscheen dit kleine boekje van amper 90 bladzijden. Het is geschreven door David Nutt en Liam Nestor, van het Centre for Neuropsycho­pharmacology van het Imperium College te Londen. David Nutt, psychiater en neuropsychofarmacoloog, is ook bekend door zijn duidelijke, soms wat provocerende standpunten. Hij schuwt de controverse niet, maar zijn deskundigheid wordt alom erkend.

In dit boekje zijn de auteurs erin geslaagd om op een zeer beknopte manier een overzicht te geven van de ‘human neuroscience in substance addiction and clinical trials in different substance addiction populations’. Na een beschrijving van het proces van het verslaafd worden, de schade door alcohol- en drugsmisbruik op individueel, familiaal en maatschappelijk vlak en de neurobiologische processen, komen de auteurs tot hun corebusiness: de farmacokinetiek en -dynamiek van verslavende stoffen.

Daarna wijden ze een hoofdstuk aan elk van de neurotransmittersystemen die bij verslaving belangrijk zijn. Telkens wordt ook vermeld welke psychofarmaca op deze neurotransmitter inwerken en hoe ver het wetenschappelijk onderzoek staat qua behandeling via dit systeem.

Het is een compleet en toch zeer beknopt boekje, vlot geschreven, didactisch opgebouwd, met heldere grafieken, foto’s en schema’s. Elk hoofdstukje begint met een samenvatting in een aantal key points en sluit af met enkele referenties voor wie er meer over wil lezen.

Voor studenten, artsen in opleiding tot psychiater en collega’s die weinig bekend zijn met verslaving is het een laagdrempelige instap om een goed overzicht te krijgen van de neurobiologische aspecten. Het geeft zin om er via de vermelde referenties dieper op in te gaan en ik hoop dat lezers dat zullen doen.

F. Matthys