Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 1

Editorial

P.N. van Harten

Where does the psychiatrist find knowledge?, 3 - 5

Editorial

J. Spijker, P.N. van Harten

The Journal in 2012, 7 - 8

New research

M. Descheemaeker, B. Lowyck, Y. Verhaest, P. Luyten, R. Vermote

The relationship between DSM-IV axis II and the anaclitic and introjective personality dimensions , 9 - 19

New research

M.M.M. Janssen, M. Wensing, R.J. van der Gaag, P.A.M. van Deurzen, J.K. Buitelaar

Aanpassing en aanvulling van kwaliteitsindicatoren uit de basisset ggz voor gebruik in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 21 - 31

Commentaar

R.R.J.M. Vermeiren

De schijnbaar banale zoektocht naar kwaliteit, 33 - 34

Review article

A.L.J. de Jonge, H.L. Van, J. Peen

De rol van patiëntkenmerken bij indicatiestelling voor psychodynamische psychotherapie, 35 - 44

Review article

K. Schoevaerts, R. Bruffaerts, C.L. Mulder, J. Vandenberghe

Stijging van het aantal gedwongen opnames in België en Nederland: een epidemiologische analyse, 45 - 55

Short report

P. Wilhelm, M.A.C. van Diepen, L. Nieuwenhuis, T.L.A. Boulogne

Geen effect van energiedrank op de cognitieve prestaties van jongeren, 57 - 62

Dutch-Flemish research

M. Harfterkamp

Atomoxetine voor ADHD-symptomen bij kinderen met een autismespectrumstoornis, 63 - 64

Dutch-Flemish research

I.M.M. van Haelst

Continuering van MAO-remmers tijdens operatie, 65 - 66

Dutch-Flemish research

P. Hoen

Telomeerlengte: het biologische pad van psychiatrische stoornis naar slechte prognose?, 67 - 68

Dutch-Flemish research

M. van der Gaag

Het voorkómen van een eerste psychose, 69 - 69

Referaat

B. Hermans, M. Morrens

Progressieve cerebrale volumeveranderingen bij kinderen en adolescenten na eerste psychotische episode; follow-upstudie, 71 - 72

Referaat

W. Elzinga, P.F.J. Schulte

Effectiviteit van quetiapine bij de onderhoudsbehandeling van de bipolaire stoornis, 73 - 74

Referaat

S. Lefèvre

Afnemende alcoholabstinentie: leeftijds-, cohortof periode-effect?, 75 - 76