Home

Tvp20 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1080 - 1081

12 161 van meekeren    opt

Familie-interventies

Help, het wordt me te veel. Hoe je als naastbetrokkene overeind blijft. In de reeks: Zorgen voor jezelf

Erwin van Meekeren

Boom, Amsterdam 2012 133 pagina’s, isbn 978 94 6105 733 4, € 15,95

In de loop van de laatste decennia heeft de geestelijke gezondheidszorg steeds meer oog gekregen voor de familie en andere naastbetrokkenen van patiënten met een psychische stoornis. Op dit terrein is psychiater Erwin van Meekeren gerust een pionier te noemen, getuige zijn deelname aan platformen voor naastbetrokkenen en zijn publicaties voor en over deze doelgroep. Van zijn hand is nu een pocketboek verschenen dat naastbetrokkenen inzicht en adviezen geeft hoe zij om kunnen gaan met de psychische problemen van hun dierbare.

Het boek begint met korte ervaringsverhalen, die bij iedere lezer wel een moment van herkenning zullen oproepen. In het hoofdstuk daarna volgen vuistregels hoe naastbetrokkenen zogezegd overeind kunnen blijven. Het onderscheid tussen algemene en specifieke regels is verwarrend, en het was inzichtelijker geweest als bij iedere algemene vuistregel de relevantie ervan was besproken voor specifieke stoornissen. De daaropvolgende twee hoofdstukken geven op heldere wijze basisinformatie, waaronder over de meest voorkomende psychische stoornissen. De duidelijke titels van de paragrafen maken het lezers makkelijk te kiezen wat voor hen relevant is om door te nemen.

Maarten Smeerdijk