Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1071 - 1072

12 59 boudesteijn   lu opt

Child and Adolescent Psychiatry

Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis. Ik Puber-training

Frieda Boudesteijn, Esther van der Vegt, Kirsten Visser, Nouchka Tick, Athanasios Maras

Van Gorcum, Assen 2011 276 pagina’s, isbn 978-90-232-4908-5, € 55,-

Deze ‘Ik puber’-training werd ontwikkeld op basis van de uitgebreide klinische ervaring van de auteurs en onderzoeksgegevens uit de (inter)nationale literatuur. De complete training wordt beschreven in dit handboek én in een te downloaden werkboek (www.ikpuber.nl). De keuze voor de benaming ‘training’ – in plaats van bijvoorbeeld protocol of richtlijn – wordt verantwoord door de stapsgewijze opbouw waarin een stijgende moeilijkheidsgraad te onderscheiden valt.

Het boek bevat vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de theoretische achtergrond van autismespectrumstoornis ( ass ), de adolescentie en informatieverstrekking over seksualiteit besproken.

In het tweede hoofdstuk worden de randvoorwaarden en de achtergrond van de Ik puber-training belicht. De vooropgestelde (sub)doelstellingen verwijzen zowel naar educatieve als therapeutische objectieven, waarbij er veel aandacht is voor kennis en vaardigheden, maar (zoals vaak) attitudes minder aan bod komen. In de training is er, behalve voor preventie, ook aandacht voor de positieve kanten van relaties, seksualiteit en intimiteit. Er is in de training een hiërarchie van zeven niveaus van psychoseksuele vorming verwerkt, op basis waarvan de achttien lessen zijn opgesteld. Verder benadrukken de auteurs het belang van de omgeving van de jongere met ass , evenals het feit dat iedere cliënt uniek is en dat een autismespectrumstoornis er bij iedereen anders uitziet. Bijzondere thema’s zoals seksuele intimidatie, seksueel misbruik en afwijkend seksueel gedrag worden ook belicht. In het verlengde daarvan volgt een bespreking over hoe een trainer kan omgaan met onder andere dader- en slachtofferschap. Dit hoofdstuk sluit af met uitleg over een tweedaagse Train-de-trainermodule.

In een eerder kort derde hoofdstuk vindt men de praktische handleiding van de training. Het vierde en laatste hoofdstuk neemt het grootste deel van het boek in beslag en bestaat uit de beschrijving van het verloop van de achttien lessen. Elke les volgt eenzelfde, autismevriendelijke structuur.

Het hele boek is doorspekt met nuttige tips en links voor trainers, telkens visueel aangeduid met een ster en vetgedrukte blauwe tekst. Dit boek over de Ik-pubertraining is een praktische handleiding voor iedereen die psychoseksuele vorming wil geven aan jongeren met ass en ook voor wie wil weten hoe relationele en seksuele vorming bij deze doelgroep kan worden aangepakt.

Evelien Luts