Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11, 878 - 878

Corrections

Bij het Ingezonden van René Keet en Remco Boerman (Reactie op ‘“Waar is de zon die mij zal verblijden….”; vitamine D-deficiëntie en depressie bij ouderen’, 2011; 773-4) is de auteursvolgorde omgewisseld. Remco Boerman is eerste auteur.