Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 12, 837 - 837

Comprehensive psychiatric review

General Psychiatry

Comprehensive Psychiatry Review

Wang, W.W.

Cambridge University Press, Cambridge/New York 2010 468 pagina’s, isbn 978-0-521-10645-20, £ 50,-

De auteur wil met dit boek een hulpmiddel bieden voor wie in de vs examens wil halen in het kader van de opleiding tot psychiater. Bovendien zou het geschikt zijn voor de drukbezette professional, die geen tijd heeft om hele boeken te lezen. Het biedt hapklare brokken om kennis bij te spijkeren of op te halen. Achtereenvolgens zijn er delen gewijd aan basale vakken zoals neuroanatomie, neurochemie, symptomatologie en diagnose, afzonderlijke psychiatrische stoornissen en behandeling. In aparte delen behandelt Wang neuropsychiatrie en verwante neurologie en speciale gebieden zoals suïcide, culturele en sociale psychiatrie, en juridische en ethische kwesties. Het accent ligt op de neurobiologische psychiatrie, passend bij de huidige stand van zaken in de psychiatrie. Het boek eindigt met 150 vragen en antwoorden, die een goede oefening zouden zijn voor een dergelijk examen. Voldoet dit boek aan de verwachtingen? Ik geef enkele voorbeelden. Als je via het register zoekt naar amygdala, vind je de anatomie en de rol in angst en vrees; elders wordt een verband aangeduid met amnesie en de hyperreactiviteit bij posttraumatische stressstoornis; voor een uitwerking daarvan moet men een echt handboek raadplegen. Bij de beschrijving van stoornissen wordt wel de dsm-iv gevolgd, maar de criteria worden niet vermeld. In alfabetische volgorde worden onderwerpen genoemd onder een bepaald hoofdstuk. Het register is uitgebreid, maar voor de hand liggende zaken zoals bipolaire depressie kan men er niet in vinden. Ook in de onderlinge verwijzing van tekstgedeelten vallen tekortkomingen op. Zo vindt men de autistische stoornis en het syndroom van Asperger zonder dat in de tekst van de eerste naar de tweede wordt verwezen. In het hoofdstuk over ‘psychosociale therapie’ worden de gebruikelijke vormen wel kort beschreven naast steekwoorden zoals kluwen, vrije associatie, psychodynamische therapie en gezinstherapie. Hiermee kan men geen kennis aan toetsen. Het boek is vooral een opzoekboek, geschikt voor een zeer snelle, globale oriëntatie. Het is absoluut niet geschikt om kennis te verwerven; alleen om deze te toetsen. Ik ken in het Nederlands geen equivalent, zodat het boek een plaats zou kunnen krijgen in opleidingsbibliotheken. De meerkeuzevragen aan het eind van het boek zijn soms pittig en kunnen nuttig zijn bij de voorbereiding op een voortgangstoets.

J. Wilschut