Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11, 797 - 798

Referaat

Toevoegen van atypische antipsychotica aan antidepressiva bij therapieresistente depressies

A. Vervorst, H.L. Van