Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 11

Editorial

C.G. Reichart

Diversity in European child and adolescent psychiatry, 738 - 739

Juryrapport Publicatieprijs

M.M. Thunnissen

Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2009/2010, 741 - 742

New research

D.J. Vinkers, F.G.M. Heytel, G.M. Matroos, K.M. Hermans, H.W. Hoek

Pre-trial psychiatric reports on Antillean suspected offenders in the Netherlands and on the Dutch Antilles, 745 - 752

Review article

H.M. Geurts, L. Deprey, S. Ozonoff

Assessment of comorbidity in autism spectrum disorders, 753 - 761

Review article

L. Joos, L. Docx, L. Schmaal, B.G.C. Sabbe, G. Dom

Modafinil in psychiatric disorders: the promising state reconsidered , 763 - 773

Essay

A. Dols, W. van Tilburg

Reduction in the use of seclusion: some views on the current situation, 775 - 783

Case report

D. Cohen

Clozapine screening: white bloodcell counts no longer sufficient , 785 - 790

Case report

A.R. van Gool, M.H. de Jong, W.M.A. Verhoeven

Toxic plasma concentration of clozapine in inflammatory processes , 791 - 796

Referaat

A. Vervorst, H.L. Van

Toevoegen van atypische antipsychotica aan antidepressiva bij therapieresistente depressies, 797 - 798

Referaat

A. Ruissen, G.A.M. Widdershoven

Dwang als zorg: onderzoek naar ervaringen bij anorexia nervosa, 798 - 799

Letter to the editor

P. Moleman

Reaction on ‘Dose-escalation of SSRIS in major depressive disorder. Should not be recommended in current guidelines’, 801 - 804

Letter to the editor

A.E. Boon

Reaction on ‘Less use of mental health services by youth of non-Dutch origin – beyond a statistical correlation’, 804 - 805

Corrections

Door een misverstand is in de noot bij het artikel van prof. H.M. van Praag, ‘Zinverlies; een verwaarloosd onderwerp in de psychiatrie’ (2010, 10, 705- 714), de volgende zinsnede ten onrechte weggevallen: ‘Enige delen van deze beschouwing zijn opgenomen in een artikel dat zal verschijnen in het tijdschrift Psyche & Geloof.’, 805 - 805