Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 52 (2010) 4

Cursussen

Cursus afname semigestructureerd Klinisch Interview voor PTSS (KIP)

C.S. De Kloet, A.R. Rademaker, R.J.P. Rijnders

C-59

inhoud van de cursus De Clinician Administered ptsd Scale (caps) wordt beschouwd als dé gouden standaard voor het vaststellen van een posttraumatische stressstoornis (ptss) (Weathers e.a. 2001; Weiss e.a. 2004). De caps is ontwikkeld door Blake e.a. en is in Nederland vertaald en gevalideerd door Hovens e.a. (2004) als het Klinisch Interview voor ptss (kip). Na het uitvragen van mogelijke traumatische ervaringen aan de hand van een checklist worden de verschillende traumasymptomen in het kip gescoord op zowel ernst als frequentie. Behalve de zeventien ptss-items worden ook de effecten op het sociaal-maatschappelijk functioneren meegenomen. Met behulp van een trainings-dvd wordt in de cursus uitgebreid op een interactieve manier geoefend in de afname van dit interview.
vorm Uw actieve deelname is een vereiste! De cursus start met een inleiding over de voor- en nadelen van de diverse vragenlijsten en diagnostische interviews voor ptss. Er wordt onder andere stilgestaan bij meeteigenschappen en bruikbaarheid voor zowel de kliniek als wetenschappelijk onderzoek. Hierna oefent u uitgebreid in de afname van het kip met behulp van een trainings-dvd. Doordat u zelf ook de verschillende items meescoort, maakt u op een actieve manier kennis met dit interview en met de mogelijke problemen bij afname en interpretatie van de antwoorden.
leerdoelen Aan het einde van de cursus heeft u als deelnemer kennis van de verschillende vragenlijsten en diagnostische interviews voor ptss, hun meeteigenschappen en bruikbaarheid voor onderzoek en of klinische praktijk. Na afloop van de cursus wordt u als deelnemer geacht in staat te zijn zelfstandig het semigestructureerde kip af te nemen en de uitkomsten te interpreteren. U bent verder op de hoogte van het belang van consensusbespreking om een betrouwbare scoring en een goede interrater reliability te garanderen.

Literatuur

Blake, D.D., Weathers, F.W. & Nagy, L.M. (1995). The development of a Clinician administered ptsd Scale. Journal of Traumatic Stress, 8, 75-90.
Blanchard, E.B., Hickling, E.J. & Taylor, A.E. (1995). Effects of varying scoring rules of the caps for the diagnosis of ptsd in motor vehicle accident victims. Behaviour Research and Therapy, 33, 471-475.
Hovens, J.E., Ploeg, H.M. van der & Klaarenbeek, M.T.A. (1994). The assessment of ptsd with the caps: Dutch results. Journal of Clinical Psychology, 50, 325-340.
Weathers, F.W., Keane, T.M. & Davidson, J.R.T. (2001). caps: a Review of the first ten years of research. Depression and Anxiety, 13, 132- 156.
Weathers, F.W., Ruscio, A.M. & Keane, T.M. (1999). Psychometric properties of nine scoring rules for the caps. Behaviour Research and Therapy, 11, 124-133.