Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 38ste voorjaarscongres 2010/suppl.1

Spring congress

Presentaties onderzoekslijnen

Trekken van psychopathie in relatie tot psychofysiologie in een forensisch psychiatrisch centrum

M.M. Loomans, J.H.M. Tulen, H.J.C. Van Marle

Presentaties onderzoekslijnen

Neurobiology of Depression: An update from Nijmegen

I. Tendolkar

Presentaties onderzoekslijnen

Risicotaxatie van suïcidaliteit in de acute psychiatrie

R.F.P. De Winter, W.J.G. Krijger

Presentaties onderzoekslijnen

Autismespectrumdiagnostiek in discussie; specifying the not-otherwise-specified

K. Greaves-Lord, P.F.A. De Nijs, L.W. Ten Hoopen, S.C. Louwerse, M.L.J.M. Eussen, E.I. De Bruin, P. So-De Bruin, F. Verheij, F.C. Verhulst

Presentaties onderzoekslijnen

Middelengebruik op een gesloten opnameafdeling

A.W.A.M. Van Der Kallen

Presentaties onderzoekslijnen

Nieuwe zelfrapportagevragenlijsten voor determinanten van gewelddadig gedrag

R.H.J. Hornsveld

Presentaties onderzoekslijnen

Validering van screeningsinstrumenten voor persoonlijkheidsstoornissen in de diagnostische fase

S. Germans

Presentaties onderzoekslijnen

De invloed van emoties op beslisgedrag bij vrouwen met een eetstoornis

U.N. Danner

Presentaties onderzoekslijnen

De invloed van cognitieve remediation therapie (CRT) op rigiditeit bij patiënten met anorexia nervosa

C. Van De Kruik, U.N. Danner, A. Dingemans, J. Donker, K. Tobias, M. Van Der Geest, E.F. Van Furth, A.A. Van Elburg

Presentaties onderzoekslijnen

Specificering van het autisme spectrum fenotype: fractioning en bijkomende problemen

M.L.J.M. Eussen, P.F.A. De Nijs, K. Greaves-Lord, E.I. De Bruin, A.C. Huizink, F. Verheij, F.C. Verhulst

Presentaties onderzoekslijnen

Etnische rapportageverschillen bij kinderen met een autismespectrumstoornis

P. So-De Bruin, P.F.A. De Nijs, F. Verheij, F.C. Verhulst

Presentaties onderzoekslijnen

De neurobiologie van eetstoornissen; diagnostiek van muis naar mens

M.J.H. Kas, C. Gelegen, E. Pjetri, R.A.H. Adan

Presentaties onderzoekslijnen

Hyperactiviteit en leptine: dierexperimenteel onderzoek

R.A.H. Adan, J.J.G. Hillebrand

Presentaties onderzoekslijnen

Amygdala responsivity related to formation of memories for neutral information constitutes a trait factor for depression

P. Van Eijndhoven, G. Van Wingen, J.K. Buitelaar, I. Tendolkar

Presentaties onderzoekslijnen

Neural processing biases in female patients recovered from depression

J. Arnold, A.E.M. Speckens, I. Tendolkar

Presentaties onderzoekslijnen

PDD-NOS specified?

L.W. Ten Hoopen, K. Greaves-Lord

Presentaties onderzoekslijnen

Follow-up van klinisch behandelde kinderen met een autismespectrumstoornis op volwassen leeftijd

J.F. Wielemaker, F.C. Verhulst, F. Verheij

Presentaties onderzoekslijnen

De meerwaarde van een somatische screening op een polikliniek psychiatrie

S. Swolfs, R.A. Boerkoel, C.A.T.H. Rijnders

Presentaties onderzoekslijnen

De samenhang tussen diagnostische, neuro- en sociaalcognitieve, en maatschappelijke variabelen bij psychotische patiënten

S. De Jong

Presentaties onderzoekslijnen

Middelengebruik en psychiatrische stoornissen: what's the difference?

M. Konings, A.W.A.M. Van Der Kallen, B.A. Van Den Herik

Presentaties onderzoekslijnen

Dubbeldiagnose binnen de spoedeisende crisisdienst

B.A. Van Den Herik

Presentaties onderzoekslijnen

Psychopathie en agressie

A.J. Zwets

Presentaties onderzoekslijnen

Validatie van de sap als meetinstrument bij het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen

J. Kloet, H. Kondakci, D. Elshoff, S. Germans, C.A.T.H. Rijnders

Presentaties onderzoekslijnen

Agressie ontleed

R.H.J. Hornsveld, A.M. Van Der Loo

Presentaties onderzoekslijnen

Agressie en gewelddadig gedrag: conceptuele modellen, neurobiologie en pathologie

A.M. Van Der Loo