Home

Omslag 2020 10 kijk verder

Inhoud nummer samenvattingen 38ste voorjaarscongres 2010/suppl.1

Spring congress

Symposia

Een nieuwe as II voor de DSM-V? Persoonlijkheidsdiagnostiek in perspectief

T.J.M. Ingenhoven, J.G. Berghuis

Symposia

Wilsbekwaamheid in de huidige en toekomstige wetgeving

R.H. Zuijderhoudt

Symposia

Indicatiestelling en behandelmogelijkheden bij vroeg getraumatiseerde patiënten met comorbide (complexe) PTSS en een persoonlijkheidsstoornis

E. Dorrepaal, N. Draijer, A. Arntz, D. Bales, W. Van Den Bosch, A. Van Minnen, T. Van Balkom

Symposia

Hallucinaties. Fenomenologie en conceptualisatie

J.D. Blom

Symposia

Is de dwangstoornis gerelateerd aan afwijkingen in het ventrale striatum?

M. Figee, F. De Vries, B. Van Berckel, A. Lammertsma, D. Cath, D. Veltman, D. Denys

Symposia

Sekseverschillen bij depressieve ouderen en de rol van sociale steun

C.M. Sonnenberg, A.T.F. Beekman, D.J.H. Deeg, W. Van Tilburg

Symposia

De behandeling van korsakovpatienten op een klinische behandelafdeling in een psychiatrisch ziekenhuis

C.J. Kerssens

Symposia

Het neuropsychologisch onderzoek: de pijler onder dementiediagnostiek en behandeling

R.W.H.M. Ponds

Symposia

Het dwangspectrum

M. Figee

Symposia

Diagnostiek in discussie

J.D. Blom, F.M.M.A. Van Der Heijden, R.S. Goekoop

Symposia

Een nieuwe as II voor de DSM-V? Persoonlijkheidsdiagnostiek in perspectief

T.J.M. Ingenhoven, J.G. Berghuis

Symposia

Stagering en disease profiling in de oncologie

P.C. Huijgens

Symposia

Psychomotoriek en depressie. De man die niet meer stil kon zitten

D. Rhebergen

Symposia

Promovendi in de ouderenpsychiatrie

R.M. Kok

Symposia

Comorbidity and Multivariate Analyses of Psychiatric Disorders

K.S. Kendler

Symposia

De klinische karakteristieken van gezonde mensen met hallucinaties; de betekenis van hallucinaties herbeschouwd

I.E.C. Sommer

Symposia

Hoezo onbehandelbaar? Over de mogelijkheden en beperkingen bij de behandeling van cluster-Apersoonlijkheidsstoornissen

M.M. Thunnissen

Symposia

Diagnostiek in discussie in de forensische psychiatrie: psychotische stoornissen

H.J.C. Van Marle, J.D.M. Van Dongen

Symposia

Depressie na een hartinfarct: evidentie voor twee prototypen met verschillende etiologie

P. De Jonge

Symposia

Depressie of dementie, onvermogen of onwil? De differentiaaldiagnostiek bij neuropsychiatrische beelden

M.L. Stek

Symposia

Kinderen en jeugdigen die niet eten, diagnostische en therapeutische overwegingen

A.A. Van Elburg

Symposia

Testosteronresponsen bij sociaal foben bij blootstelling aan sociale stress

K. Roelofs, D. Enter, H. Van Pelt, P.H. Spinhoven, B.M. Elzinga

Symposia

Vergelijking van de toepassing van separatie bij opnameafdelingen in verschillende psychiatrische ziekenhuizen

W.A. Janssen, R. Van De Sande, E.O. Noorthoorn, H.L.I. Nijman, C.L. Mulder, G.A.M. Widdershoven

Symposia

ECT-onderzoeken

E. Verwijk, V.R.C. Lauffner, P. Sienaert, A.M. Van Schaik, M.L. Oudega

Symposia

Wilsbekwaamheid in de context van beslissingen rondom dwangopname en dwangbehandeling

S. Mulder