Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 26 (1984) 11, 31 - 41

Short report

Tardieve dyskinesie, epidemiologie en predisponerende factoren

J.A. Swinkels, P.S. van Wielink