Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 21 (1979) 11

Short report

H. Smits

Inleiding in de epilepsiebestrijding, 3 - 11

Short report

B.F. van Heycop ten Ham

De medicamenteuze therapie bij epilepsie, 12 - 18

Short report

T. Baart

Psychotherapeutische benadering van epilepsie-cliënten, 19 - 23

Short report

O.G. Mulder

Differentiaal-diagnostische problemen bij epilepsie, 24 - 28

Short report

C. Nettinga

De sociotherapeutische benadering bij de behandeling van mensen met epilepsie, 29 - 34

Short report

H.M. de Boer

Arbeid als hulpmiddel bij de epilepsiebestrijding, 35 - 38

Short report

F.W. Hulscher- Weenink

Gedragsproblemen bij kinderen met epilepsie, 39 - 42

Short report

M.W. Hengeveld

Wisselwerkingen: over epilepsie en de psychiatrische opleiding, 43 - 52

Short report

J.C. Kense

Opnamecriteria Instituut voor Epilepsiebestrijding, 53 - 58

Short report

E.P.S. Posthuma

Extramurale 'epilepsiezorg', 59 - 62

Short report

H. Meinardi

Epileptologie, bijdrage tot bestrijding van het 'toeval' in de psychiatrie, 63 - 67