Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 25 (1983) 4

Short report

H. Stroeken

The relation between Freud and Dora, 229 - 242

Short report

J.W.B.M. van Berkestijn, C.J. Slooff, R.H. van den Hoofdakker

Electroshock: noxious effects, 243 - 273

Short report

J.J. Diamant

Electroshock treatment and memory, 274 - 279

Short report

R.H. van den Hoofdakker, W.R.E.H. Mulder, C.J. Slooff

A Dutch Translation of the PSE 9th edition , 280 - 289