Home

Tvp2020 09 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 49 (2007) 6, 413 - 415

Letter to the editor

Reactie op 'Richtlijnen voor de opvang van suïcidepogers in de Nederlandse ggz-instellingen' en 'Matig beleid inzake suïcidepreventie'

J.A. Jenner