Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Child and Adolescent Psychiatry

Surviving Space. Papers on infant observation

Briggs, A. (Red.)

Karnac Books, Londen 2002 310 pagina's, ISBN 18 55 752 921, £16,99

Surviving Space is een uitgave in The Tavistock Clinic Series. Het betreft een verzameling verhandelingen over infantobservatie en aanverwante onderwerpen naar aanleiding van de honderdste geboortedag van Esther Bick, een pionier in het veld van de psychoanalytische infantobservatie.

Bick was een belangrijke figuur in the British Psychoanalytical Society en had een grote invloed op het ontstaan en de ontwikkeling van de psychoanalytische kinderpsychotherapie. Haar artikelen Child analysis today (1962) en Notes on Infant Observation in Psycho-analytic Training (1964) zijn velen bekend. Deze werden, samen met nog twee andere artikelen van haar - The experience of the skin in early object relations en Further considerations on the function of the skin in early object relations - opgenomen in deze uitgave. Het zijn zeer lezenswaardige en verhelderende artikelen over het psychoanalytische denken en doen in kinderpsychotherapie en -training.

In een tweede deel zijn elf bijdragen opgenomen die vanuit hetzelfde psychoanalytische kader verder ingaan op de thema's die Esther Bick ontwikkelde.

Surviving Space is een interessant boek voor wie geïnteresseerd is in de psychoanalytische roots en praktijk van infantobservatie.

Literatuur

Bick, E. (1962). Symposium on child analysis. Child analysis today. International Journal of Psychoanalysis, 43, 328-332.

Bick, E. (1964). Notes on Infant Observation in Psycho-analytic Training. International Journal of Psychoanalysis, 45, 558-566.

D. Deboutte