Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

Child and Adolescent Psychiatry

What works for whom? A Critical Review of Treatments for Children and Adolescents

Fonagy, P., Target, M., Cottrell, D., Phillips, J., & Kurtz, Z.

The Guilford Press, New York 2002 484 pagina's, ISBN 1 57230 751 X, $36,95

Dit boek is geschreven door een team auteurs uit het Verenigd Koninkrijk onder leiding van Peter Fonagy. Na een tweetal inleidende hoofdstukken over de methodologie van clinical trials en metaanalyse, en over de epidemiologie van kinderpsychopathologie, worden in de volgende negen hoofdstukken de kenmerken van de belangrijkste kinderpsychiatrische syndromen weergegeven en de beschikbare behandelingen beschreven. Het accent ligt daarbij op psychotherapeutische en psychosociale interventies, variërend van diverse vormen van gedragstherapie tot systeemtherapie en psychodynamische therapie. Ook medicamenteuze interventies komen aan bod.

De besprekingen zijn zeer gedetailleerd en genuanceerd, waarbij vooral afzonderlijke psychotherapieonderzoeken uitvoerig worden besproken. Zo wordt geconcludeerd dat psychotherapeutische interventies bij depressieve kinderen en adolescenten niet onderdoen voor medicamenteuze behandelingen, en dat bij beide typen behandelingen slechts vijftig procent van de deelnemers echt reageert en verbetert. Hier ligt dus veel open voor verbetering en dus voor verder onderzoek. Er zijn tevens uitvoerige besprekingen van conduct disorder (gedragsstoornissen) en attention deficit hyperactivity disorder (adhd, aandachtstekort- hyperactiviteitstoornis), angststoornissen, psychosen, somatisering, en autismespectrumstoornissen. Gebieden die verder weinig aandacht hebben gekregen van onderzoekers op het gebied van de psychosociale interventies zijn middelenmisbruik en verslaving, eetstoornissen, en dwangstoornissen.

Dit is een encyclopedisch boek dat vooral voor de academisch werkzame of bij opleidingen betrokken clinici een must is, en natuurlijk voor allen die energiek bezig zijn met de ontwikkeling en uitwerking van zorgprogramma's in de kinder- en jeugd-ggz. Een klein nadeel van dit typisch Engelse boek is het volstrekt ontbreken van enige tabel of figuur ter samenvatting, afwisseling, of om snel de hoofdzaken op te pikken. Gewoon stug doorlezen dus.

J.K. Buitelaar