Home

Tvp20 11omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 12

General Psychiatry

Comprehensive Textbook of Psychiatry. 7th edition on CD-Rom.

Kaplan, J. & Sadock, M.D. (Red.)

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 1999 80 mb, ISBN 0 7817 21415, $279

Deze cd-rom bevat de volledige tekst van Kaplan & Sadocks Comprehensive Textbook of psychiatry (7de druk), inclusief 2800 pagina's tekst en 650 figuren. Eenieder zal in meer of mindere mate bekend zijn met de inhoud van dit tweedelige standaardwerk voor de psychiatrie. Voor deze recensie zou ik mij dan ook willen beperken tot de specifieke eigenschappen van de cd-rom.

De cd-rom laat zich gemakkelijk installeren - Windows of Macintosh, met 20 mb vrij geheugen. De cd-rom biedt alle voordelen die denkbaar zijn bij dit medium. Het belangrijkste voordeel is dat nu alle informatie onder handbereik is, of zelfs, at your finger tip. Met de cd-rom in de laptop hoeven geen dikke delen meer uit de bibliotheek geleend te worden en hoeft niemand u ooit nog iets over psychiatrie te vertellen. Mocht u toch nog iets vernemen dat nog niet in dit standaardwerk is opgenomen, dan kunt u dit op de betreffende plaats als digitaal 'geel post-it-stickertje' toevoegen aan de tekst. Ook is het mogelijk om elektronische boekenleggers achter te laten en hier trefwoorden aan toe te voegen. De figuren zijn in twee uitvergrotingen te bekijken en te kopiëren naar een powerpoint-presentatie.

Een ander belangrijk voordeel van dit medium is dat het zoeken veel geavanceerder en efffectiever kan verlopen. Er zijn verschillende mogelijkheden: (1) via de inhoudsopgave kunnen de hoofdstuktitels doorlopen worden en verschijnen na doorklikken de paragrafen en subparagrafen. Aan het einde van ieder hoofdstuk staan zogeheten cross-references naar andere relevante hoofdstukken; (2) via de index kunnen trefwoorden en geneesmiddelen opgezocht worden. Vreemd genoeg zijn hier alleen merknamen opgenomen en geen stofnamen. Wel handig is dat van elk middel een foto is toegevoegd. Verder kan direct in tabellen met de volledige dsm-iv-criteria worden gezocht; (3) via de zoekmachine kunnen zogeheten queries worden opgegeven, waarmee zoektermen verder kunnen worden gespecificeerd. Zo kan gebruikgemaakt worden van vaste woordcombinaties, zoals 'major depressive episode' of de zogeheten query operators and, or en not. Als we iets willen weten over de relatie tussen depressie en alcoholgebruik, levert het trefwoord depression 3437 verwijzingen op, terwijl depression and alcohol de zoektocht beperkt tot 67 alinea's, waarin beide woorden voorkomen. Ten slotte kan ook nog opgegeven worden hoever de gekozen woorden van elkaar mogen staan, zodat de meest relevante zinnen over alcoholgebruik bij depressie met een druk op de knop onder elkaar worden gezet, gedestilleerd uit 2800 pagina's tekst.

Voor wie is deze cd-rom bedoeld? Voor ieder die het zich kan veroorloven. Het is een van die producten van de digitale revolutie die het verschil uit kunnen maken tussen het wel of niet gebruiken van de beschikbare informatie. Evidencebased- psychiatrie komt hiermee weer een stapje dichterbij, zeker wanneer men tijdens het werk on line is en gebruik kan maken van de hyperlinks naar de PubMed-websites, daarop de samenvatting of zelfs het hele gerefereerde artikel gepubliceerd staat. Een bijkomend voordeel is dat auteurs er beter op zullen toezien dat opgegeven referenties ook daadwerkelijk verwijzen naar het meest relevante artikel op dit gebied.

Concluderend: niet alleen de toegankelijkheid van dit standaardwerk is sterk verbeterd, maar ook de omvang ervan is virtueel verveelvoudigd.

W.J.G. Hoogendijk